Αναρτήσεις

Ερυθρό(σβερκο)ς Κατά(σ)κοπος (τύφλα να χουν οι άλλοι)

Περί σημαιών....

Σαν να μην πέρασε μια μέρα (Tι Τούμπα-Tι Τρούμπα)

1979-80 (Πρωτάθλημα Σκάνδαλο)