Αναρτήσεις

Σύλλογος πιο Μεγάλος!!!

Κυβίστηση (μεγάλη ...ικανότητα)

Στο μυαλό (???!!!) ενός γαύρου (γατάκι Γκέμπελς)

Άσε με να κάνω .... νίκη