Αναρτήσεις

Απάντηση σε Προπαγάνδα 38 Εσείς - 37 οι υπόλοιποι [Το γανυμήδειο (ΠΑΡΑΔΟΞΟ) θεώρημα ποδοσφαίρου]