Αναρτήσεις

Goebbels = γατούλης

Πως έγκεν τούτο?? (It's a kind of magic...)

106 χρόνια σε 106 (σχεδόν) δευτερόλεπτα

Η Μάχη της Κρήτης (όταν ο διαιτητής σφυρίζει σαν το χρώμα της φανέλας του)