Αναρτήσεις

Άλλαξε ο Μανολιός....

Πως το 9 έγινε 8 (τι 9, τι 8, σιγά την διαφορα)